Oborová konference na téma Invazní ekologie a vztah hostitel – parazit

Botanický ústav AV ČR, v.v.i. si Vás dovoluje pozvat na akci Oborová konference na téma Invazní ekologie a vztah hostitel – parazit.
Datum a čas konání akce: 10. 04. 2015, od 10:00h.
Místo konání akce: Ústav biologie obratlovců, v.v.i., Brno.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email