Nedej se! Válka za mloky

Profesionální i amatérští ekologové spojili síly v boji za záchranu ohrožených ocasatých obojživelníků. Režie M. Janičík

Sucho a nestabilní hladina spodních vod trápí mnoho oblastí napříč celou republikou. Nejvíce se dotýká obojživelníků, jako jsou žáby, ještě více jsou však postiženi mloci a čolci. Jejich život je spojen s existencí mokřadů, které patří k nejohroženějším biotopům Evropy. Češi si uvědomují masivní úhyn obojživelníků v posledních letech a vytvářejí opatření, jimiž by živočichy zapsané na Červený seznam ohrožených druhů zachránili pro budoucí generace.

Lumír Gvoždík se na detašovaném pracovišti Ústavu biologie obratlovců ve Studenci věnuje výzkumu čolků přes 20 let. Zajímá ho, jak se čolci umí přizpůsobit podmínkám vnějšího prostředí. „Jsem přesvědčen, že tento výzkum má do budoucna velký význam. Jednak dokážeme zjistit teplotní nároky jednotlivých druhů a můžeme podle toho určit, který druh bude více ohrožen klimatickou změnou. Podle toho se pak dá vytvořit management ochrany přírody,“ říká v dokumentu Lumír Gvoždík.

https://www.ceskatelevize.cz/porady/1095913550-nedej-se/419235100161015-valka-za-mloky/

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email