Konference: Koordinácia ochrany, monitoringu a manažmentu západokarpatskej populácie vlka dravého a rysa ostrovida na česko-slovenskom pomedzí

Níže naleznete pozvánku na závěrečnou konferenci projektu Interreg Šelmy SKCZ, která se uskuteční 17. 12. 2019 v obci Varín (Žilina). Konference je organizována Štátnou ochranou přírody SR za pomoci partnerů projektu, kterými jsou Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i, Hnutí Duha Olomouc a Národné lesnícke centrum.

Projekt Šelmy SKCZ je finančně podpořen z programu Interreg V-A SK-CZ.

Na realizaci projektu přispěl prostřednictvím Ústavu biologie obratlovců individuální dotací i Moravskoslezský kraj.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email