Journal of Vertebrate Biology vyhlašuje speciální číslo o invazních druzích ryb

Časopis Journal of Vertebrate Biology bude vydávat speciální číslo o invazních druzích ryb. Editoři pro toto číslo jsou Prof. Mirosław Przybylski, Dr. Lorenzo Vilizzi, Dr. Joanna Grabowska and Dr. Grzegorz Zięba (University of Lodz, Poland). Číslo se bude zaměřovat na vlastnosti spojené s úspěšnou invazí ryb, biotický a ekonomický vliv invaze a opatření, která by zmírnila její dopady.

Článek submitovaný v tomto čísle by se měl zabývat jedním nebo více z následujících témat:

  1. Ekologické, behaviorální a fyziologické vlastnosti spojené s invazními druhy ryb
  2. Pokroky ve studiu evolučních odpovědí na invazi ryb
  3. Dopady na změny životního prostředí spojené s náchylností stanoviště k invazi
  4. Biogeografické znaky invaze ryb
  5. Dopady a zmírnění invaze ryb

Submitace článků bude možná do 1. 6. 2021. Před submitací manuskriptu zašlete abstrakt o 200 slovech na email mprzybyl@biol.uni.lodz.pl a do kopie přidejte smith@ivb.cz. Uveďte prosím, že se jedná o příspěvek do speciálního čísla o invazních druzích ryb a stručně charakterizujte, jak manuskript splňuje požadavky k tématu a co nového tomuto oboru přináší. Články projdou recenzním řízením a po přijetí se objeví ve virtuálním speciálním čísle na webových stránkách časopisu Journal of Vertebrate Biology v září 2021.

Pro zajištění kvalitního vzájemného hodnocení, budou autoři přijatých abstraktů požádáni o poskytnutí recenze dvou rukopisů pro speciální číslo.

Dotazy směřujte na Prof. Mirosława Przybylskoho (mprzybyl@biol.uni.lodz.pl)

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email