Jde skloubit rodičovství a věda?

Na tuto otázku si musí v určitém období své kariéry odpovědět každý vědec, který plánuje rodinu. Jelikož je však péče o děti v České republice stále především výsadou žen, otázka se tak z většiny týká právě jich. Momentálně je systém hodnocení ve vědě nastaven tak, že diskriminuje všechny ženy, které se rozhodnou plně pečovat o své potomky. Na ženy je vyvíjen tlak ze strany společnosti a politiků, kteří se tváří, že žena je špatnou matkou, pokud o děti nepečuje minimálně tři roky. Tomu odpovídá i podpora státu, která je zaměřena především na péči o děti starší tří let. Pokud se tedy vědkyně tomuto systému nevzepře a zůstane s dětmi doma, jen s obtížemi v práci následující roky dohání tento čas strávený péčí o děti. Není tedy divu, že až třetina žen ve vědě končí a dává přednost rodině a práci, která se dá s péčí o rodinu lépe skloubit.

Na toto téma byla zaměřená konference Rodičovství, péče a vědecká profese: současnost a budoucnost, která se konala 10. října 2019 v Senátu Parlamentu ČR. Na akci pořádané Senátem Parlamentu ČR, Akademií věd ČR a oddělením NKC – gender a věda Sociologického ústavu AV ČR vystoupili zástupci a zástupkyně ministerstev, grantových agentur, osoby z vedení výzkumných institucí a vědkyně a vědci. Mezi vystupujícími byli například předsedkyně Grantové agentury ČR Alice Valkárová, předseda vlády a předseda Rady pro výzkum, vývoj a inovace Andrej Babiš, místopředseda TA ČR Pavel Komárek nebo Klára Petrželková z našeho ústavu a rovněž jedna z organizátorek iniciativy VĚDMA na podporu vědkyň matek.

Vystupující se shodovali v tom, že potřebujeme grantový systém, který bere rodičovství jako samozřejmou událost v životě vědců a vědkyň, ne jako anomálii. Předseda Rady pro výzkum, vývoj a inovace Andrej Babiš přislíbil konkrétní návrhy projednat na příštím zasedání Rady pro vědu a výzkum a k tomuto slibu se připojil i místopředseda RVVI Pavel Baran. Mezi návrhy, které se chystá NKC- gender a věda předložit, jsou dostupná zařízení od půl roku dítěte, grantový systém, který bude brát rodičovství jako něco normálního, i návratové granty pro rodiče.

Záznam z konference je možné sledovat zde: http://genderaveda.cz/konference-v-senatu-neplytvejme-potencialem-zen/

O tématu vyšel rovněž článek zde: https://tn.nova.cz/clanek/vedkyne-voli-rodinu-pred-karierou-republika-tak-prichazi-o-talenty.html

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email