Hromadění škodlivých mutací jako výsledek neutrálního genetického driftu ovlivňuje délku života

Studium genomických změn doprovázející evoluci délky života odhalilo, že neutrální genetický drift přímo ovlivňuje životaschopnost, stárnutí a délku života. Je to tím, že genetický drift umožňuje hromadění škodlivých mutací.

Modelovým druhem pro tuto studii byli halančíci, malé ryby žijící v různých typech vodních biotopů. Některé skupiny dokázaly kolonizovat periodické tůně a jejich životní cyklus trvá jen pouhých několik týdnů. Jiné skupiny halančíků však obývají stabilní vodní prostředí a žijí mnohem delší dobu.

V současné studii mezinárodní tým vědců z Max Planck Institutu pro biologii stárnutí (Německo), University of Tulsa (USA), University of Cologne (Německo) a Ústavu biologie obratlovců Akademie věd ČR zjistili, že variabilní délka života halančíků souvisí s hromaděním škodlivých mutací a nekódujících repetitivních sekvencí vlivem neutrálního genetického driftu. To také vysvětluje dřívější zjištění českého týmu, že krátká délka života se neodráží v dalších parametrech životní historie, jako třeba plodnosti. Krátký život totiž není kompromisním řešením mezi různými aspekty biologie halančíků, ale pouhý negativní dopad neutrálně se hromadících mutací.

Tyto informace vědci získali na základě analýzy celogenomových dat 45 halančíků. Tento výzkum může pomoci pochopit původ a šíření škodlivých genetických variant způsobujících různá onemocnění, především ta, která jsou charakteristická pro vyšší věk.

Celý článek je ke stažení zde: https://doi.org/10.1016/j.cell.2019.06.004

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email