Gabriela Štětková získala ocenění děkana Přírodovědecké fakulty MU

Děkan Tomáš Kašparovský slavnostně předal ocenění nejlepším studentům Přírodovědecké fakulty MU. Ceny děkana za letošní rok udělil celkem osmi laureátům v kategorii Nejlepší student bakalářského a magisterského studijního programu a šestnácti nadějným vědcům v kategorii Nejlepší student doktorského studijního programu. Zároveň také úplně poprvé ocenil kolektiv osmi studentů patřící ke Generaci Mendel. 

Mezi oceněnými v kategorii Nejlepší student bakalářského a magisterského studijního programu byla i studentka Gabriela Štětková, která svou bakalářskou práci vykonávala na Ústavu biologie obratlovců AV ČR. Gabriela Štětková se dlouhodobě zabývá výzkumem hnízdního parazitismu. Během svého studia a výzkumu se zapojila do řešení řady témat a je spoluautorkou šesti publikovaných odborných prací. Gabriela získala grant rektora MU na podporu vynikajících diplomových prací, která byl mj. oceněna odbornou porotou na 47. konferenci České společnosti etologické.

Ke získání ocenění gratulujeme!

Více zde.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email