Edukační nástroj Go-Divers!

Biologická rozmanitost zemědělské půdy v posledních desetiletích prudce klesá. Důsledkem je intenzivní zemědělství, které má za cíl maximalizovat výnosy a zisk pro člověka. Jenže co ostatní obyvatelé zemědělské krajiny?

Zemědělská krajina je domovem spousty organismů, mezi které patří i některé ohrožené druhy (například sýček, čejka, koroptev), nebo celé skupiny, jako jsou netopýři a motýli. Těmto organismům nevyhovuje intenzivní zemědělství, které člověk preferuje, aby maximalizoval své výnosy. Masivní použití zemědělské chemie a různých pesticidů, obdělávání „megalánů“ s nízkou rozmanitostí pěstovaných plodin, to vše snižuje polní biodiverzitu (včetně úbytku predátorů – šelem a dravců). Ve finále takové hospodaření prospívá jen několika málo druhům, které jsou považovány za zemědělské škůdce (např. hraboš polní).

Abychom se zbavili škůdců dochází ke zvýšenému použití jedů a chemie, čímž se problém prohlubuje a zacykluje. Nicméně existují různé metody, které mohou zvýšení biodiverzity pomoci, např. zakládání remízků, biopásů a alejí. Tyto a další prvky, které zvyšují pestrost zemědělské krajiny, slouží jednak jako úkryt pro spoustu organismů a jednak pomáhají zadržovat vodu v krajině a rovněž napomáhají zvyšovat podíl organických složek v půdě a zabraňovat její erozi.

Vzdělávací nástroj Go-Diverse! má za cíl upozornit na tuto problematiku a atraktivní formou ji přiblížit dětem. Jedná se totiž převážně o jejich budoucnost, která je nyní intenzivním zemědělstvím ohrožena. Go-Diverse! ukazuje dobrou zemědělskou praxi, která vede k udržitelnému a zdravému hospodaření.

 

Vyzkoušet si Go-Divers! můžete zde.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email