Dva vědci z Ústavu biologie obratlovců AV ČR získali cenu Vojtěcha Jarošíka za vynikající studentskou publikaci v oboru ekologie

V roce 2021, navzdory vrcholící koronavirové pandemii, vyšla celá řada kvalitních prací, které jejich autoři a autorky přihlásili do soutěže o Cenu Vojtěch Jarošíka za vynikající studentskou publikaci v oboru ekologie. Vybrat ty, kdo si zaslouží ocenění, tedy byl – jako už tradičně – pro hodnotitele náročný úkol.
Přihlášené publikace posoudilo dvanáct hodnotitelů složených ze zástupců České společnosti pro ekologii a katedry ekologie PřF UK. Každý z nich měl za úkol vybrat tři práce na základě jejich originality a příspěvku k ekologickému poznání. Do užšího výběru se dostala více než polovina prací, ale nakonec se do popředí pomyslného pelotonu prodraly čtyři z nich.
Na prvním místě se jednoznačně umístila rozsáhlá analýza variability ptačího zpěvu „A global analysis of song frequency in passerines provides no support for the acoustic adaptation hypothesis but suggests a role for sexual selection” od Petera Mikuly, absolventa katedry zoologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, publikovaná v Ecology Letters.
Na 4. místě se umístila práce „Reproductive senescence in a short-lived fish“ od Jakuba Žáka z katedry zoologie PřF UK a brněnského Ústavu biologie obratlovců AV ČR. Tato práce vyšla v Journal of Animal Ecology. Na rozdíl od výše uvedených obecnějších prací se jednalo o studii zaměřenou na jeden konkrétní druh, afrického halančíka tyrkysového, v kontrolovaných podmínkách.
Oběma oceněným autorům gratulujeme!
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email