Co je termální nika?

Teplotní nároky jednotlivých druhů jsou klíčové pro pochopení nejenom rozšíření jednotlivých druhů, ale také dopadů klimatických změn na populační dynamiku. Ústředním termínem pro studium teplotních nároků je termální nika. Výsledky systematické přehledové studie ukázaly, že se chápaní tohoto termínu v současné vědecké literatuře značně liší, což komplikuje mezioborovou komunikaci. Proto byl navržen nový konceptuální rámec, který by měl sjednotit chápání tohoto termínu v ekologii.

Počty článků obsahujících termín “termální nika” (a) v různých letech, (b) s použitím různých taxonů, a odhadnutý pomocí různých (c) měřených teplot a (d) teplotních odpovědí jednotlivých druhů. Amph.Rept.= obojživelníci a plazi; Performance =  teplotní závislost výkonnostních znaků; Population growth = teplotní závislost populačního růstu; Preference = preferovaná tělesná teplota; Tolerance = individuální teplotní tolerance.

Gvoždík L.: Just what is the thermal niche?, Oikos 127 (2018) 1701-1710.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email