Čestné uznání ministra zdravotnictví za zdravotnický výzkum a vývoj obdržel Ivo Rudolf

Tým Ivo Rudolfa z Ústavu biologie obratlovců (detašované pracoviště ve Valticích) obdržel Čestné uznání ministra zdravotnictví za projekt „Připravenost na introdukci exotických virových nákaz přenášených komáry – přístup One health“

Virová onemocnění přenášená komáry (především viry West Nile, Zika, dengue, Usutu a chikungunya) dnes představují významnou zdravotní hrozbu pro lidi i zvířata. Šíření a emergence komářích vektorů a onemocnění, jež přenášejí, byla studována ve smyslu posílení systému epidemiologické surveillance a připravenosti na (ne)očekávané epidemiologické události. „Za největší úspěch považujeme zahájení efektivní epidemiologické surveillance komáry přenášených nákaz v ohrožených regionech jižní Moravy a jižních Čech jako první země ve středoevropském regionu a uplatnění systému One Health, tedy dlouhodobé interdisciplinární spolupráce odborníků napříč sektory (entomologové, mikrobiologové, veterináři, epidemiologové, infektologové, informatici, geografové),“ vysvětluje Ivo Rudolf a dodává, „Tato spolupráce je klíčová zejména při prevenci a kontrole budoucích epidemií virových horeček přenášených komáry.“

Publikační výsledky slouží jako podklady pro zefektivnění surveillance komárů a komáry přenosných nákaz v rámci České republiky. Na základě dat dostupných v uveřejněných publikacích, tj. údajích o přítomnosti medicínsky významných druhů komárů včetně invazních druhů (zejména tygřího komára Aedes albopictus) a přítomnosti patogenních agens lze lépe zacílit surveillance a následnou kontrolu patogenních virů ve sledovaných regionech.

„Jako velké pozitivum vidím přesah našeho projektu do aplikační sféry, protože řada námi navržených metodik nalezne praktické využití v rámci krajských hygienických stanic či Státního zdravotního ústavu v rámci surveillance nákaz přenášených komáry,“ dodává Ivo Rudolf

Slavnostní předání proběhlo 12. 12. 2023 v prostorách Kláštera dominikánů v Praze za přítomnosti ministra zdravotnictví Vlastimila Válka a předsedy AZV ČR Ondřeje Slabého.

„Udělení ocenění mne příjemně překvapilo zejména z důvodu, že jsme se svým epidemiologickým projektem uspěli v konkurenci řady špičkových medicínských projektů zaměřených mimo jiné na nádorovou biologii, imunologii, neurodegenerativní či vzácná onemocnění,“ říká Ivo Rudolf a uzavírá, „Jsem velmi rád, že se nám jako jednomu z mála pracovišť v České republice úspěšně daří implementovat koncept One-Health při studiu zoonotických nákaz a že tento perspektivní výzkumný směr má dlouhodobou podporu vedení ústavu.“

Od roku 2019 předává ministr zdravotnictví řešitelům vybraných projektů ocenění za vynikající výsledky v aplikovaném zdravotnickém výzkumu a vývoji, dosažené na základě účelové podpory poskytnuté MZ ČR. Odborné hodnoticí panely AZV ČR každoročně navrhují několik nejlepších úspěšně dokončených projektů v daném roce, ze kterých vědecká rada a předsednictvo agentury následně vyberou deset kandidátů na ocenění. Pět řešitelských týmů obdrží za své projekty hlavní ocenění, tedy Cenu ministra zdravotnictví za zdravotnický výzkum a vývoj, spojenou s finanční odměnou ve výši 100 000 Kč, dalších pět řešitelských týmů získá Čestné uznání ministra zdravotnictví. Cenu uděluje ministr zdravotnictví každoročně u příležitosti výročí narození J. E. Purkyně.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email