Cenu za excelentní výsledky získali doktorandi a jejich školitelé – mezi oceněnými byli i Lumír Gvoždík z ÚBO a jeho studentka Senka Baškiera

Prorektorka pro výzkum a doktorské studium Šárka Pospíšilová udělila v prosinci 2022 cenu za excelentní výsledky v doktorském studiu na MU 33 absolventům a jejich školitelům.

Ocenění získali ti, kteří byli vybráni na základě úspěšného ukončení doktorského studia ve standardní době 4 let prodloužené maximálně o jeden rok a současného získání velmi kvalitních výsledků výzkumu zahrnutých v disertační práci. Požadavky na oceněné také vycházejí ze Zásad pro efektivní a kvalitní doktorské studium na MU, což je soubor principů, na kterých univerzita staví proces transformace celého doktorského studia.

Ocenění prorektorka Pospíšilová udělila poprvé v loňském roce a plánuje oceňovat úspěšné doktorandy a jejich školitele každoročně. „Hlavním cílem toho ocenění je motivace současných doktorandů k tomu, aby ukončovali svá studia ve standardní době a s kvalitními výsledky. Oceňování těch, kteří to dokázali, patří do celého souboru aktivit, které Masarykova univerzita organizuje za účelem zvyšování kvality doktorského studia,“ dodala prorektorka Pospíšilová. Součástí ocenění je i finanční odměna 25 tis. Kč jak pro absolventa, tak pro školitele.

Senka Najman Baškiera a Lumír Gvoždík získali ocenění za práci s názvem: Individuální fenotypová proměnlivost v termální ekologii obojživelníků

Práce vznikla v rámci studijního programu Ekologická a evoluční biologie v oboru Zoologie.

Všem oceněným gratulujeme!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email