Barbora Červená z ÚBO AV ČR získala grant na řešení problematiky parazitů goril horských

Parazitoložka Barbora Červená z ÚBO AV ČR získala prestižní grant, v rámci kterého, se bude zabývat rolí strongylidních hlístic v syndromu chronického chřadnutí u goril horských v národním parku Bwindi Impenetrable v Ugandě. Grant je realizován pod záštitou nadace „Morris Animal Foundation“, která podporuje výzkum v oblasti veterinární medicíny. Čeští parazitologové ve spolupráci s ugandským týmem Gorilla Doctors a Uganda Wildlife Authority, se budou zabývat problematikou parazitů goril během následujících dvou let.

České vědce v čele s Barborou Červenou k výzkumu vedly poznatky veterinářů goril horských v národním parku Bwindi Impenetrable Forest v Ugandě, kteří zaznamenali ztrátu chuti k jídlu, hubnutí a zhoršení kvality srsti, u těchto zvířat. Tyto příznaky napovídají, že by se mohlo jednat o parazitární infekci, což by vědci v rámci projektu rádi objasnili. Během výzkumu budou využity moderní metody od retrospektivní analýzy, přes mikroskopii až po sekvenování nové generace. Výsledky výzkumu by měly vést ke zlepšení zdravotní péče  o gorily horské ve studované oblasti. Dále budou vědci posuzovat efektivitu dosud používané léčby a její vliv na komunity endosymbiontů goril v souvislosti se strongylidními hlísticemi . „Těším se na nová data, která během projektu získáme a jejich následné uplatnění v praxi a pomoci při ochraně těchto ikonických zvířat,“ dodává Barbora Červená.

 

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email