Akademie věd ČR předala prémie Otto Wichterleho za rok 2022, mezi oceněnými je i Peter Mikula z ÚBO

Pětadvacet výrazných mladých vědeckých talentů letos získá prestižní ocenění Akademie věd ČR: Prémii Otto Wichterleho pro rok 2022. Slavnostní ceremoniál se uskutečnil v pražské Lannově vile v pondělí 20. června 2022, ceny laureátům předala předsedkyně Akademie věd ČR Eva Zažímalová.

Ocenění je určeno perspektivním vědcům a vědkyním, kteří dosahují špičkových výsledků ve svých oborech, jsou nositeli vědeckých titulů (CSc., Dr., Ph. D., DrSc.) a v době podání návrhu nepřesáhli věk 35 let. Do této doby se nezapočítává rodičovská dovolená.

„Věříme, že tohle je budoucí vědecká generace, která bude jakousi ´navigací´ excelentního výzkumu Akademie věd. Ostatně řada někdejších laureátů je toho již dnes důkazem: mezi nimi třeba bratři Tomáš a Pavel Jungwirthovi, Jan Konvalinka nebo Julius Lukeš a další vynikající vědci, kteří nyní získávají významné granty a stávají se vedoucími týmů,“ říká předsedkyně Akademie věd Eva Zažímalová.

Prémie pro mladé vědecké pracovníky ve svém názvu nese jméno profesora Otto Wichterleho na památku vynikajícího českého chemika světového formátu, jenž se stal po listopadu 1989 prezidentem Československé akademie věd.

Uděluje se od roku 2002 a je spojená s finanční odměnou 330 tisíc korun rozložených do tří let. Dosud ji obdrželo na 480 laureátů.

Peter Mikula (nar. 1990), původem ze Slovenska, se zabývá především chováním ptáků a dalších živočichů napříč velkými prostorovými a taxonomickými škálami. Jeho výzkum je tak přínosem nejen pro vědecké poznání, ale i pro ochranu přírody a biodiverzity.

Zvláštní kapitolou v jeho práci je výzkum zpěvného ptactva: akustickým a vizuálním signálům ptáků se věnoval již v bakalářské práci. Ve svých nedávných publikacích v časopisech Ecology Letters a Proceedings of the Royal Society B se spolupracovníky zveřejnil informace o výšce zpěvu a přítomnosti vzdušného předvádění pro tisíce druhů pěvců, což jsou největší momentálně dostupné datové soubory týkající se těchto zajímavých fenoménů na světě. Více informací o tomto výzkumu si můžete přečíst zde.

Od podzimu 2022 bude Peter Mikula v rámci Fulbrightova stipendia půl roku pracovat v týmu přední osobnosti současné behaviorální ekologie prof. Daniela Blumsteina na Kalifornské univerzitě v Los Angeles. Bude se zabývat tolerancí ptáků vůči lidské přítomnosti na globální úrovni. Vědecké „ostruhy“ přitom získal i na dalších prestižních pracovištích, například v německém Max Planckově Institutu pro ornitologii.

Ke získání ocenění gratulujeme!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email