5th Mouse meeting, Brno, 23. – 25. 6. 2019

V Brně na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity proběhla ve dnech 23. – 25. června 2019 mezinárodní konference 5th Mouse meeting. Setkali se zde vědecké kapacity z oboru z celé Evropy zabývající se výzkumem na myších. Konferenci pořádal Ústav živočišné fyziologie a genetiky Akademie věd ČR ve spolupráci s Ústavem biologie obratlovců AV ČR a Masarykovou univerzitou.

http://www.avcr.cz/cs/o-nas/aktuality/V-Brne-se-kona-mezinarodni-konference-o-mysi-domaci/

Záznam z ČRo Plus:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email