81116-17-03/Č Dodávka zařízení pro přípravu deionizované vody

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na dodávku zařízení pro přípravu
deionizované vody

Více informací zde.

80004 – 17 - 01 Dodávka spektrofotometru na mikroobjemy i kyvety s možností připojení fluorometru

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na dodávku spektrofotometru na
mikroobjemy i kyvety s možností připojení fluorometru

Více informací zde.

81116-17-03/Č Dodávka zařízení pro přípravu deionizované vody

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na dodávku zařízení pro přípravu
deionizované vody

Více informací zde.

81116-17-04 Dodávka a montáž vnitřního vybavení budovy chovů pro detašované pracoviště Studenec

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na dodávku a montáž vnitřního vybavení budovy
chovů pro detašované pracoviště Studenec

Více informací zde.

81116-17-01 /M Dodávka výrobníku ledové tříště pro detašované pracoviště Studenec

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na dodávku výrobníku ledové tříště pro
detašované pracoviště Studenec

Více informací zde.