81116-17-07 Vnitřní vybavení budovy chovů

Dodatečné informace k veřejné zakázce malého rozsahu

Více informací zde.

80004 – 17 – 02 Dodávka plně automatického izolátoru DNA a RNA

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na dodávku plně automatického izolátoru
DNA a RNA

Více informací zde.

Dodatečné informace ke stávajícímu výběrovému řízení - 81116-17-07.

Dodatečné informace ke stávajícímu výběrovému řízení - 81116-17-07.

Více informací zde.

Oznámení rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení

Oznámení rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení 81116 – 17 – 01 Dodávka výrobníku ledové
tříště pro detašované pracoviště Studenec

Více informací zde.

81116-17-05 /M Dodávka zařízení pro přípravu velmi čisté a ultračisté vody

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na dodávku zařízení pro přípravu velmi
čisté a ultračisté vody

Více informací zde.

81116-17-06 /M Dodávka výrobníku ledové tříště pro detašované pracoviště Studenec

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na dodávku výrobníku ledové tříště pro
detašované pracoviště Studenec

Více informací zde.

81116-17-07 Dodávka a montáž vnitřního vybavení budovy chovů pro detašované pracoviště Studenec

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na dodávku a montáž vnitřního vybavení budovy
chovů pro detašované pracoviště Studenec

Více informací zde.

81116-17-02 /M Dodávka zařízení při přípravu destilované a deionizované vody

Oznámení rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení

Více informací zde.

81116-17-04 Dodávka a montáž vnitřního vybavení budovy chovů pro detašované pracoviště Studenec

Oznámení rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení

Více informací zde.

81116-17-03/Č Dodávka zařízení pro přípravu deionizované vody

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na dodávku zařízení pro přípravu
deionizované vody

Dodatečné informace k veřejné zakázce malého rozsahu:

pozn. Nejedná se o výběrové řízení dle Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Ve Výzvě k podání nabídek v popisu předmětu zakázky je poslední větou tohoto odstavce uvedeno:

Součástí nabídky bude také nosná/kotvící konstrukce pro zařízení, která není možné instalovat na zeď.

Zadavatel sděluje výmaz této věty v popisu předmětu zakázky a doplňuje, že zařízení bude instalováno na zeď.

V souvislosti s těmito informacemi prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek do 10.3.2017 do 12,00 hodin.


Ostatní znění zadávací dokumentace zůstává v platnosti.
V Brně dne 28.02.2017

Více informací zde.

81116-17-04 Dodávka a montáž vnitřního vybavení budovy chovů pro detašované pracoviště Studenec

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na dodávku a montáž vnitřního vybavení budovy
chovů pro detašované pracoviště Studenec

Více informací zde.

81116-17-01 /M Dodávka výrobníku ledové tříště pro detašované pracoviště Studenec

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na dodávku výrobníku ledové tříště pro
detašované pracoviště Studenec

Více informací zde.