2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   

2006

Albrecht T., Kreisinger J., Piálek J.: The strength of direct selection against female promiscuity is associated with rates of extrapair fertilizations in socially monogamous songbirds, American Naturalist 167 (2006) 739-744.

Albrecht T., Hořák D., Kreisinger J., Weidinger K., Klvaňa P., Michot T. C.: Factors determining pochard nest predation along a wetland gradient, Journal of Wildlife Management 70 (2006) 784-791.

Antonov A., Stokke B. G., Moksnes A., Kleven O., Honza M., Roskaft E.: Eggshell strength of an obligate brood parasite: a test of the puncture resistance hypothesis, Behavioral Ecology and Sociobiology 60 (2006) 11-18.

Bartonička T., Kaňuch P.: Savi's pipistrelle (Hypsugo savii): bat species breeding in the Czech Republic (Chiroptera: Vespertilionidae), Lynx 37 (2006) 19-21.

Bednářová J., Zukal J., Řehák Z.: Rozšíření netopýra velkouchého (Myotis bechsteinii) v České republice, Vespertilio (2006) 9-26.

Bencová V., Kašpar T., Bryja J.: Sezónní a meziroční změny skladby potravy kalouse ušatého (Asio otus) na jižní Moravě, Tichodroma 18 (2006) 65-71.

Berková H., Zukal J.: Flight activity of bats at the entrance of a natural cave, Acta Chiropterologica 8 (2006) 187-195.

Berteaux D., Humphries M. H., Krebs C. J., Lima M., McAdam A. G., Pettorelli N., Réale D., Saitoh T., Tkadlec E., Weladji R. B., Stenseth N. C.: Constraints to projecting the effects of climate change on mammals, Climate Research 32 (2006) 151-158.

Bryja J., Kment P.: Ploštice (Heteroptera) Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko, Bohemia centralis 27 (2006) 267-294.

Bryja J., Galan M., Charbonnel N., Cosson J.-F.: Duplication, balancing selection and trans-species evolution explain the high levels of polymorphism of the DQA MHC class II gene in voles (Arvicolinae), Immunogenetics 58 (2006) 191-202.

Ceľuch M., Danko Š., Kaňuch P.: On urbanisation of Nyctalus noctula and Pipistrellus pygmaeus in Slovakia, Vespertilio (2006) 219-221.

Cerkal R., Dvořák J., Kamler J., Hřivna L.: Posouzení vlivu simulovaného poškození listové plochy na výnos a kvalitu cukrovky, Listy cukrovarnické a řepařské 122 (2006) 257-261.

Červený J., Anděra M., Koubek P., Bufka L.: Změny v rozšíření našich savců na začátku 21. století, Ochrana přírody 61 (2006) 44-51.

Červený J., Fišr V., Faschingbauer P., Bufka L.: Bats of the Čerchovský les Mts. and the first record of the Greater horseshoe bat (Rhinolophus ferrumequinum) in western Bohemia (Czech Republic) (Chiroptera), Lynx 37 (2006) 67-78.

Dusbábek F., Literák I., Čapek M., Havlíček M.: Three species of the genus Pellonyssus (Acari: Macronyssidae) including a new species from Costa Rican birds, International Journal of Acarology 32 (2006) 175-178.

Gaisler J., Řehák Z., Zukal J.: Výzkum netopýrů v Moravském krasu: historie a současný stav, Vespertilio (2006) 75-85.

Gvoždík L., Van Damme R.: Triturus newts defy the running-swimming dilemma, Evolution 60 (2006) 2110-2121.

Hájková P., Zemanová B., Bryja J., Hájek B., Roche K., Tkadlec E., Zima J.: Factors affecting success of PCR amplification of microsatellite loci from otter faeces, Molecular Ecology Notes 6 (2006) 559-562.

Heneberg P., Šírek J., Škorpíková V., Šimeček K., Šafránek J., Mazánek D., Hubálek Z., Jeřábková E.: Overview of sand martin (Riparia riparia) localities in the Czech Republic, Linzer Biologische Beiträge 38 (2006) 1413-1447.

Heroldová M., Obdržálková D., Zapletal M., Zejda J.: Hraboš polní: jeden z nejvážnějších škůdců, Agromanuál 2006 (2006) 42-43.

Heroldová M., Obdržálková D., Zapletal M., Zejda J.: Hraboš polní v roce 2005 a jak dál, Rostlinolékař 2006 (2006) 19-20.

Homolka M., Heroldová M.: Kvalitní potravní nabídka: prevence mladých porostů před okusem velkých herbivorů v oblasti NPP Kněhyně, Beskydy 19 (2006) 185-188.

Honza M., Šicha V., Procházka P., Ležalová R.: Host nest defense against a color-dimorphic brood parasite: great reed warblers (Acrocephalus arundinaceus) versus common cuckoos (Cuculus canorus), Journal of Ornithology 147 (2006) 629-637.

Hubálek Z.: Ptačí chřipka a tažní ptáci, Crex - Zpravodaj Jihomoravské pobočky ČSO 26 (2006) 131-137.

Hubálek Z., Halouzka J., Juřicová Z., Šikutová S., Rudolf I.: Effect of forest clearing on the abundance of Ixodes ricinus ticks and the prevalence of Borrelia burgdorferi s.l, Medical and Veterinary Entomology 20 (2006) 166-172.

Hubálek Z., Lukáčová L., Halouzka J., Širůček P., Januška J., Přecechtělová J., Procházka P.: Import of West Nile virus infection in the Czech Republic, European Journal of Epidemiology 21 (2006) 323-324.

Humpl M., Lusk S.: Effect of multiple electro-fishing on determining the structure of fish communities in small streams, Folia zoologica 55 (2006) 315-322.

Jurajda P., Reichard M., Smith C.: Immediate impact of an extensive summer flood on the adult fish assemblage of a channelized lowland river, Journal of Freshwater Ecology 21 (2006) 493-502.

Jurajda P., Vassilev M., Polačik M., Trichkova T.: A first record of Perccottus glenii (Perciformes: Odontobutidae) in the Danube River in Bulgaria, Acta Zoologica Bulgarica 58 (2006) 279-282.

Kamler J., Heroldová M., Homolka M., Dvořák J.: Volně žijící býložravci a polní plodiny, Svět myslivosti 7 (2006) 8-9.

Kamler J., Dvořák J.: Ochrana porostů polních plodin před zvěří – součást agrotechniky, Úroda (2006) 59-61.

Kment P., Bryja J.: Revised occurrence of Heterotoma species (Heteroptera: Miridae) in the Czech Republic and Slovakia with remarks on nomenclature, diagnostic characters and ecology, Acta Musei Moraviae. Scientiae biologicae = Časopis Moravského muzea. Vědy biologické - Scientiae biologicae 91 (2006) 7-52.

Kotlík P., Deffontaine V., Mascheretti S., Zima J., Michaux J. R., Searle J. B.: A northern glacial refugium for bank voles (Clethrionomys glareolus), Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 103 (2006) 14860-14864.

Koubková B., Baruš V., Matějusová I., Hodová I., Koubek P.: Thelastoma gueyei sp. n. (Nematoda: Thelastomatidae) from the Senegal diplopod Archispirostreptus tumuliporus (Diplopoda: Spirostreptidae), Nematology 8 (2006) 739-747.

Liu H.-Z., Zhu Y.-R., Smith C., Reichard M.: Evidence of host specificity and congruence between phylogenies of bitterling and freshwater mussels, Zoological Studies 45 (2006) 428-434.

Martínková N., Searle J. B.: Amplification success rate of DNA from museum skin collections: a case study of stoats from 18 museums, Molecular Ecology Notes 6 (2006) 1014-1017.

Moravec F., Šimková A., Pečínková M., Ondračková M.: Morphology of Philometroides barbi (Nematoda: Philometridae), a rare tissue parasite of the Mediterranean barbel Barbus meridionalis (Osteichthyes), Diseases of Aquatic Organisms 69 (2006) 265-268.

Moskát C., Barta Z., Hauber M. E., Honza M.: High synchrony of egg laying in common cuckoos (Cuculus canorus) and their great reed warbler (Acrocephalus arundinaceus) hosts, Ethology, Ecology and Evolution (2006) 159-167.

Nováková M., Koubek P.: Diet of the American mink (Mustela vison) in the Czech Republic (Carnivora: Mustelidae), Lynx 37 (2006) 173-177.

Obdržálková D., Zapletal M., Zejda J., Heroldová M.: Co lze očekávat od vývoje populace hraboše v roce 2006, Úroda (2006) 56-57.

Ondračková M., Dávidová M., Gelnar M., Jurajda P.: Susceptibility of Prussian carp infected by metacercariae of Posthodiplostomum cuticola (v. Nordmann, 1832) to fish predation, Ecological Research 21 (2006) 526-529.

Ondračková M., Trichkova T., Jurajda P.: Present and historical occurrence of metazoan parasites in Neogobius kessleri (Pisces: Gobiidae) in the Bulgarian section of the Danube River, Acta Zoologica Bulgarica 58 (2006) 401-408.

Petrželková K., Hasegawa H., Moscovice L. R., Kaur T., Issa M. H., Huffman M. A.: Parasitic nematodes in the chimpanzee population on Rubondo Island, Tanzania, International Journal of Primatology 27 (2006) 767-777.

Petrželková K., Downs N. C., Zukal J., Racey P. A.: A comparison between emergence and return activity in pipistrelle bats Pipistrellus pipistrellus and P. pygmaeus, Acta Chiropterologica 8 (2006) 381-390.

Polačik M., Kováč V.: Fecundity and annual course of maturation in spirlin, Alburnoides bipunctatus, Folia zoologica 55 (2006) 399-410.

Prchalová M., Vetešník L., Slavík O.: Migrations of juvenile and subadult fish through a fishpass during late summer and fall, Folia zoologica 55 (2006) 162-166.

Procházka P.: Analýza stabilních izotopů – alternativní metoda studia migrace ptáků, Sylvia 42 (2006) 3-21.

Prokeš M., Šovčík P., Peňáz M., Baruš V., Spurný P., Vilizzi L.: Growth of barbel, Barbus barbus, in the River Jihlava following major, Folia zoologica 55 (2006) 86-96.

Prokešová J., Barančeková M., Homolka M.: Density of red deer and roe deer and their distribution in relation to different habitat characteristics in a floodplain forest, Folia zoologica 55 (2006) 1-14.

Rappole J. H., Hubálek Z.: Birds and influenza H5N1 virus movement to and within North America, Emerging Infectious Diseases 12 (2006) 1486-1492.

Reichard M., Ondračková M., Przybylski M., Liu H., Smith C.: The costs and benefits in an unusual symbiosis: experimental evidence that bitterling fish (Rhodeus sericeus) are parasites of unionid mussels in Europe, Journal of Evolutionary Biology 19 (2006) 788-796.

Ruff C. B., Holt B. M., Sládek V., Berner M., Murphy W. A., zur Nedden D., Seidler H., Recheis W.: Body size, body proportions, and mobility in the Tyrolean "Iceman", Journal of Human Evolution 51 (2006) 91-101.

Sládek V., Berner M., Sailer R.: Mobility in Central European Late Eneolithic and Early Bronze Age: femoral cross-sectional geometry, American Journal of Physical Anthropology 130 (2006) 320-332.

Sládek V.: Střední Evropa a Čechy ve svrchním pleistocénu: evoluce anatomicky moderního člověka a neandrtálců, Akta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni (2006) 11-21.

Sládek V., Berner M., Sailer R.: Mobility in Central European Late Eneolithic and Early Bronze Age: tibial cross-sectional geometry, Journal of Archaeological Science 33 (2006) 470-482.

Smith C., Reichard M., Douglas A., Jurajda P.: Population consequences of behaviour in the European bitterling (Rhodeus sericeus Cyprinidae), Ecology of Freshwater Fish 15 (2006) 139-145.

Spence R., Fatema M. K., Reichard M., Huq K. A., Wahab M. A., Ahmed Z. F., Smith C.: The distribution and habitat preferences of the zebrafish in Bangladesh, Journal of Fish Biology 69 (2006) 1435-1448.

Stünzner D., Hubálek Z., Halouzka J., Wendelin I., Sixl W., Marth E.: Prevalence of Borrelia burgdorferi sensu lato in the tick Ixodes ricinus in the Styrian mountains of Austria, Wiener klinische Wochenschrift: the Middle European Journal of Medicine 118 (2006) 682-685.

Suchomel J., Heroldová M.: Population of Apodemus flavicollis in three large isolated forests under various environmental conditions in Southern Moravia (the Czech Republic), Ekológia 25 (2006) 377-387.

Suchomel J., Heroldová M.: Diversity of small mammals communities in two semiartificial wooded habitats, Hystrix 17 (2006) 179-182.

Sychra O., Literák I., Čapek M., Havlíček M.: Chewing lice (Phthiraptera) from typical antbirds and ground antbirds (Passeriformes: Thamnophilidae, Formicariidae) from Costa Rica, with descriptions of three new species of the genera Formicaphagus and Myrsidea, Zootaxa 1206 (2006) 47-61.

Široký P., Petrželková K., Kamler M., Mihalca A. D., Modrý D.: Hyalomma aegyptium as dominant tick in tortoises of the genus Testudo in Balkan countries, with notes on its host preferences, Experimental and Applied Acarology 40 (2006) 279-290.

Tkadlec E., Zbořil J., Losík J., Gregor P., Lisická L.: Winter climate and plant productivity predict abundances of small herbivores in central Europe, Climate Research 32 (2006) 99-108.

Tóthová A., Bryja J., Bejdák P., Vaňhara J.: Molecular markers used in phylogenetic studies of Diptera with a methodological overview, Acta Universitatis Carolinae, Biologica (2006) 125-133.

Valová Z., Jurajda P., Janáč M.: Spatial distribution of 0+ juvenile fish in differently modified lowland rivers, Folia zoologica 55 (2006) 293-308.

Velíšek J., Dobšíková R., Svobodová Z., Modrá H., Lusková V.: Effect of deltamethrin on the biochemical profile of common carp (Cyprinus carpio L.), Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology 76 (2006) 992-998.

Vetešník L., Halačka K., Lusková V., Lusk S.: Erythrocyte profile of diploid and triploid silver crucian carp (Carassius auratus), Acta veterinaria Brno 75 (2006) 203-207.

Vilizzi L., Copp G. H., Carter M. G., Peňáz M.: Movement and abundance of barbel, Barbus barbus, in a mesotrophic chalk stream in England, Folia zoologica 55 (2006) 183-197.

Zapletal M., Obdržálková D., Zejda J., Heroldová M.: Prognóza vývoje početnosti hraboše polního v ČR v roce 2006, Agro (2006) 28-29.

Zapletal M., Obdržálková D., Zejda J., Heroldová M.: Škody hrabošem polním a zajícem polním v sadech v zimě 2005/06, Rostlinolékař 2006 (2006) 11.

Zukal J., Řehák Z.: Flight activity and habitat preference of bats in a karstic area, as revealed by bat detectors, Folia zoologica 55 (2006) 273-281.

Žákovská A., Čapková L., Šerý O., Halouzka J., Dendis M.: Isolation of Borrelia afzelii from overwintering Culex pipiens biotype molestus mosquitoes, Annals of Agricultural and Environmental Medicine 13 (2006) 345-348.