Vývoj nových metod chovu vybraných perspektivních akvakulturních druhů s využitím netradičních technologií (2007-2011)

Řešitel: Ing. Miroslav Prokeš, CSc.
Číslo projektu: QH71305
Agentura: Ministerstvo zemědělství
Doba řešení: 01. 01. 2007 - 31. 12. 2011