Věda všemi smysly (2012-2014)

Řešitel: Mgr. Anna Bryjová
Číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/35.0026
Agentura: Mnisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Doba řešení: 01. 07. 2012 - 30. 06. 2014

Věda všemi smysly je projekt financovaný z Evropského sociálního fondu Operačního programu Vzdělávání pro kokurenceschopnost.Nositelem tohoto projektu je Ústav biologie obratlovců, v.v.i. a centrum aktivit bude především na jeho detašovaném pracovišti - Oddělení populační biologie ve Studenci (okres Třebíč) a na terénní stanici Mohelenský mlýn (obec Mohelno).Cílem projektu Věda všemi smysly je přiblížení vědy a základního výzkumu v oblasti biologie obratlovců široké veřejnosti, studentům a pedagogům biologických oborů na všech stupních vzdělávání. Druhým cílem je zpestření a zkvalitnění výuky biologie především na středních a základních školách a třetím cílem je doplnění kontinuálního vzdělávání doktorandů a vědeckých pracovníků UBO AVČR.WWW projektu: http://zivaveda.ivb.cz/