VBORNET (European Network for Arthropod Vector Surveillance for Human Public Health) (2010-2014)

Řešitel: prof. RNDr. Zdeněk Hubálek, DrSc.
Číslo projektu: Framework Contract ECDC/09/018
Agentura: Mezinárodní projekty
Doba řešení: 01. 01. 2010 - 13. 12. 2014