Úloha interakcí predátor-kořist v koadaptaci termální biologie (2010-2013)

Řešitel: doc. Mgr. Lumír Gvoždík, Ph.D.
Číslo projektu: P506/10/2170
Agentura: Grantová agentura ČR
Doba řešení: 01. 01. 2010 - 31. 12. 2013

Primárním úkolem navrhovaného projektu je zhodnotit vliv interakcí mezi predátorem a kořistí na koadaptaci termální biologie s použitím larev čolků a šídel jako modelového systému. To konkrétně zahrnuje (1) zhodnocení překryvu fundamentální a realizované termální niky predátora a kořisti, (2) test vlivu rizika predace na optimalizaci mateřských preferencí pro ovipozici, termoregulačního chování larev a termální plasticity larválních znaků důležitých pro vyhýbaní a únik před predátorem. Terénní, seminaturální a laboratorní experimenty budou použity ke zjištění jak je proces koadaptace termální biologie u kořisti ovlivňován přítomností predátora nebo jeho chemických podnětů. Tyto výsledky mohou přispět k dalšímu vývoji stávající teorie jak evoluční termální biologie, tak i ekologie společenstev.