Specializace a evoluce hostitelsky specifických linií u hořavky duhové

Spoluřešitel: doc. RNDr. Martin Reichard, Ph.D.
Číslo projektu: bez čísla
Agentura: Individuální projekty
Doba řešení: 01. 10. 2007 - 30. 09. 2010