Složky pohlavního výběru monogamního kura koroptve polní

Spoluřešitel: doc. Mgr. Tomáš Albrecht, Ph.D.
Číslo projektu: GA206/08/1281
Agentura: Grantová agentura ČR
Doba řešení: 01. 01. 2008 - 31. 12. 2012

Zhodnotit signální funkci samčích a samičích ornamentů u koroptve a posoudit vztahy mezi kvalitou ornamentů, imunitní odpovědí, parazitární zátěží, přežíváním jedinců a přítomností různých alel genů, jež se uplat?ují v imunitním systému. Popis genů MHC a TLR a zda jsou významné při výběru partnera.