Role parazitů v procesu invaze ponto-kaspických hlaváčů v systému uměle propojených evropských řek (2012-2014)

Řešitel: Mgr. Markéta Ondračková, Ph.D.
Číslo projektu: P505/12/2569
Agentura: Grantová agentura ČR
Doba řešení: 01. 01. 2012 - 31. 12. 2014

Význam parazitů a jejich role v biologických invazích v souvislosti s introdukcí a rozšiřováním organismů do nového prostředí je v současnosti předmětem zvýšeného zájmu. Projekt byl zaměřen na vyhodnocení vlivu parazitů na úspěšnost introdukce ponto-kaspických hlaváčovitých ryb v systému uměle propojených evropských řek. Vzájemný vztah mezi změnami ve složení společenstva parazitů během introdukce hostitele a (i) geografickou vzdáleností a příslušnosti k povodí, (ii) vnímavost nepůvodních hostitelů k místním parazitům a (iii) demografickými charakteristikami hostitelských ryb byl testován v přirozených podmínkách. Pomocí moderních epidemiologických, molekulárních, experimentálních a statistických metod byly hodnoceny interakce zavlečených druhů parazitů a u fylogeneticky/ekologicky příbuzných ryb. Integrací získaných dat byly charakterizovány parazito-hostitelské interakce v novém prostředí a vyhodnocen význam parazitů pro úspěšnost introdukce hostitele a potenciální riziko pro místní ichtyofaunu.