Reprodukčně izolační mechanismy u ryb rodu Nothobranchius (Aplocheilidae)

Řešitel: doc. RNDr. Martin Reichard, Ph.D.
Číslo projektu: GP206/06/P152
Agentura: Grantová agentura ČR
Doba řešení: 01. 01. 2006 - 31. 12. 2008