Post-kopulační pohlavní výběr a biologie spermie: vnitropopulační a mezidruhové procesy u pěvců (2012-2016)

Řešitel: doc. Mgr. Tomáš Albrecht, Ph.D.
Číslo projektu: P506/12/2472
Agentura: Grantová agentura ČR
Doba řešení: 01. 01. 2012 - 31. 12. 2016