Podněty, rozpoznávání a reakce v koevolučních závodech ve zbrojení mezi hnízdními parazity a jejich hostiteli

Řešitel: doc. Ing. Marcel Honza, Dr.
Číslo projektu: IAA600930903
Agentura: Grantová agentura akademie věd ČR
Doba řešení: 01. 01. 2009 - 31. 12. 2013

V tomto projektu se zaměříme na různé aspekty koevoluce mezi hnízdním parazitem, kukačkou obecnou (Cuculus canorus) a jejím významným hostitelem, rákosníkem velkým (Acrocephalus arundinaceus). Především budeme analyzovat proximátní faktory ovliv?ující výběr hostitele kukačkou a jeho důsledky pro přežívání a tělesnou kondici kukaččího mláděte. Přímým pozorováním i pomocí experimentů budeme zkoumat jak reprodukční náklady hostitele spojené s hnízdním parasitismem, tak vliv různých faktorů na antiparazitické strategie, včetně okolních světelných podmínek a UV části spektra. Protože je chování podmíněno geneticky, ale nezanedbatelnou roli hraje i učení, budeme sledovat spojitosti mezi genetickou variabilitou, věkem hostitele, jeho zkušenostmi a obrannými schopnostmi vůči hnízdnímu parazitovi. Podobná komplexní studie dosud nebyla provedena.