Plán péče pro rysa ostrovida, vlka obecného a medvěda hnědého v České republice (2015-2016)

Řešitel: prof. RNDr. Petr Koubek, CSc.
Číslo projektu: MGSII-40
Agentura: Ministerstvo životního prostředí
Doba řešení: 19. 01. 2015 - 30. 04. 2016

Jde o přípravu návrhu programu péče pro zvláště chráněné druhy - rysa ostrovida, vlka obecného a medvěda hnědého v České republice.