Nálevníci rodu Troglodytella: patogeny nebo endosymbionti? Nový přístup k veterinární péči a pochopení trávení u lidoopů

Řešitel: Mgr. Klára Petrželková, Ph.D.
Číslo projektu: GA524/06/0264
Agentura: Grantová agentura ČR
Doba řešení: 01. 01. 2006 - 31. 12. 2008

Cílem projektu je zodpovědět otázky o symbiotických entodiniomorfních nálevnících r. Troglodytella u lidoopů, o jejich metabolismu, úloze v trávení hominidů a koevoluci s hostiteli. Tito nálevníci představují dosud nestudovanou složku fauny střeva lidoopů a detailní studie je nutností pro posouzení jejich významu v umělých i přirozených podmínkách. Vysoká podobnost ekosystému tlustého střeva lidoopů a člověka je základem studií kladoucích si za cíl objasnit podstatu řady moderních civilizačních chorob. Dosažené výsledky jsou však zkresleny naprostou absencí znalostí o vlivu symbiontů na trávení lidoopů v modelových studiích. V rámci projektu budou, po vyřešení kultivace studovaných nálevníků, aplikovány dnes již standardní metody studia bachorových nálevníků in vitro s cílem determinovat jejich metabolické aktivity. Vyvinuta bude metodika permanentní kryoprezervace a poprvé aplikována jako součást strategie „Genome Resource Bank“. Molekulární fylogeneze nálevníků r. Troglodytella na základě sekvencí vybraných genů bude využita k posouzení koevoluce nálevníků s lidoopy. Výsledky takovéto analýzy napomohou pochopení evoluce trávení hominidů.