Monitoring velkých šelem v EVL Beskydy (2011-2014)

Řešitel: prof. RNDr. Petr Koubek, CSc.
Číslo projektu: 11560/SOPK/2010
Agentura: Individuální projekty
Doba řešení: 01. 01. 2011 - 31. 12. 2014

Šlo o vědecký projekt ve formě veřejné zakázky pro AOPK ČR, který byl financován z Evropské unie prostřednictvím Státního fondu životního prostředí. Cílem projektu bylo s použitím několika různých metod monitoringu (GPS telemetrie, fotopasti, chlupové pasti, analýza DNA, analýza potravy, monitoring v terénu) zhodnotit stav populací velkých šelem na území EVL Beskydy a vypracovat doporučení pro jejich ochranu.

WWW projektu: www.beskydy.ivb.cz