Mimopárové paternity a síla sexuální selekce u sociálně monogamního pěvce

Řešitel: doc. Mgr. Tomáš Albrecht, Ph.D.
Číslo projektu: GA206/06/0851
Agentura: Grantová agentura ČR
Doba řešení: 01. 01. 2006 - 31. 12. 2008

Mimopárové fertilizace (EPF) jsou u sociálně monogamních pěvců běžné. Přesto je jejich význam v generování variance v reprodukčním úspěchu samců (a v evoluci druhotných samčích ornamentů) nejasný. Základním předpokladem k řešení dané problematiky je pochopení zisků jež EPF přináší samicím. Cílem tohoto projektu je stanovení 1) příspěvku EPFs k varianci v reprodukčním úspěchu samců, 2) signální funkce karotenoidního péřového ornamentu samců (indikátor "dobrých genů"?) a jeho role v determinaci mimo-párového úspěchu samců, 3) zisků z mimopárových paternit plynoucích pro samice (zisk genů pro "životaschopnost"?). Testovány budou hypotézy mimopárového párování na základě "dobrých genů" a "maximální rozdílnosti genotypů" jež předpokládají rozdílný příspěvek EPF k síle sexuální selekce. Hledány budou mikrosatelity pro smysluplný popis heterozygotnosti genomu. Dohromady by měly výsledky poskytnout ucelený pohled na význam mimopárových kopulací u modelového druhu pěvce.