Latitudinální a altitudinální trendy v pace-of-life pěvců (2017-2019)

Řešitel: doc. Mgr. Tomáš Albrecht, Ph.D.
Číslo projektu: 17-24782S
Agentura: Grantová agentura ČR
Doba řešení: 01. 01. 2017 - 31. 12. 2019