Hostitelsko-parazitická interakce jako extrémní forma konfliktu rodič-potomek (2012-2016)

Řešitel: doc. Ing. Marcel Honza, Dr.
Číslo projektu: P506/12/2404
Agentura: Grantová agentura ČR
Doba řešení: 01. 01. 2012 - 31. 12. 2016