Harmonizace s EU v uplatňování principů farmakovigilance v akvakulturních chovech v ČR

Řešitel: Ing. Miroslav Prokeš, CSc.
Číslo projektu: QF3029
Agentura: Ministerstvo zemědělství
Doba řešení: 01. 01. 2003 - 31. 12. 2007