Genetická, populační a reprodukční variabilita invazní ryby, Carassius

Řešitel: Ing. Lukáš Vetešník, Ph.D.
Číslo projektu: GA206/05/2159
Agentura: Grantová agentura ČR
Doba řešení: 01. 01. 2005 - 31. 12. 2007