Genetická diverzita a fylogeografie rodu Scotophilus

Řešitel: Mgr. Peter Vallo, Ph.D.
Číslo projektu: GP206/09/P624
Agentura: Grantová agentura ČR
Doba řešení: 01. 01. 2009 - 31. 12. 2011