Gastrointestinální nálevníci a jejich úloha při trávení lidoopů

Řešitel: Mgr. Klára Petrželková, Ph.D.
Číslo projektu: MEB080890
Agentura: Mnisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Doba řešení: 01. 01. 2008 - 31. 12. 2009