Evoluce antiparasitických strategií vybraných hostitelů vůči hnízdnímu parasitismu

Řešitel: doc. Ing. Marcel Honza, Dr.
Číslo projektu: IAA600930605
Agentura: Grantová agentura akademie věd ČR
Doba řešení: 01. 01. 2006 - 31. 12. 2010