EuroWestNile (European West Nile Collaborative Project) (2011-2014)

Řešitel: prof. RNDr. Zdeněk Hubálek, DrSc.
Číslo projektu: FP7 261391
Agentura: Mezinárodní projekty
Doba řešení: 01. 01. 2011 - 31. 12. 2014