Emerging diseases in a changing European environment

Spoluřešitel: prof. RNDr. Zdeněk Hubálek, DrSc.
Číslo projektu: EDEN (no.010284-)
Agentura: Mezinárodní projekty
Doba řešení: 01. 01. 2004 - 31. 12. 2009