EDENext: Biologie a kontrola infekcí přenášených vektory v Evropě (2011-2015)

Řešitel: prof. RNDr. Zdeněk Hubálek, DrSc.
Číslo projektu: FP7-261504
Agentura: Mezinárodní projekty
Doba řešení: 01. 01. 2011 - 30. 06. 2015

Projekt EDENext staví na koncepci, metodách, nástrojích a výsledcích předcházejícího projektu EDEN (Emergentní onemocnění v měnícím se evropském prostředí). Využívá stejné obecné přístupy nutné k porozumění a objasnění biologických, ekologických a epidemiologických procesů za účelem vývoje nejmodernějších metod a nástrojů ke zlepšení prevence, surveillance a kontroly populací vektorů a onemocnění, jež přenášejí v Evropě.