Druhová diversita a ekologie vybraných západoafrických obratlovců

Spoluřešitel: prof. RNDr. Petr Koubek, CSc.
Číslo projektu: IAA6093404
Agentura: Grantová agentura akademie věd ČR
Doba řešení: 01. 01. 2004 - 31. 12. 2008