Centrum pro biodiverzitu (2005-2011)

Spoluřešitel: prof. RNDr. Jan Zima, DrSc.
Číslo projektu: LC06073
Agentura: Mnisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Doba řešení: 01. 01. 2005 - 01. 01. 2011

Smyslem založení Centra bylo posílit základní výzkum biodiverzity, vytvořit vzájemně úzce propojenou síť špičkových vědeckých pracovišť v ČR a zvýšit kvalitu výchovy mladých odborníků.