Biologie stárnutí a senescence: mechanizmy a dynamika u volně žijících ptáků (2015-2017)

Řešitel: doc. Mgr. Tomáš Albrecht, Ph.D.
Číslo projektu: 15-11782S
Agentura: Grantová agentura ČR
Doba řešení: 01. 01. 2015 - 31. 12. 2017