Biologické a ekologické nároky ryb-určující faktory funkčnosti rybích přechodů

Řešitel: doc. ing. Stanislav Lusk, CSc.
Číslo projektu: SPII2D1/9/07
Agentura: Ministerstvo životního prostředí
Doba řešení: 01. 01. 2007 - 31. 12. 2010