Zaměření

Výzkum je orientován především na ekologii a eko-epidemiologii zoonotických mikrobiálních patogenů, způsobujících nákazy člověka, včetně nákaz emergentních a (re-)emergentních. Úloha volně žijících endotermních obratlovců (hostitelů zoonotických agens) a krevsajících členovců (biologických přenašečů mikrobiálních patogenů) je průběžně studována v přírodních ohniscích nákaz podléhajících kontinuálnímu vlivu změn životního prostředí včetně tlaků socio-ekonomických.

Aktuálně řešená problematika:

  • izolace a identifikace pro vědu nových mikroorganizmů včetně lidských patogenů;
  • ekologie patogenních mikroorganizmů přenášených hematofágními členovci (např. flaviviry West Nile a klíšťové encefalitidy, spirochéta Borrelia burgdorferi, rickettsia Anaplasma phagocytophilum, prvok Babesia spp.);
  • implementace koncepce 'One health' pro studium zoonóz;
  • riziko introdukce invazivních druhů komárů a nemocí, jež přenášejí do střední Evropy;
  • návrhy na kontrolu (potlačení) zoonotických patogenů a na prevenci onemocnění, jež způsobují, u volně žijících obratlovců a člověka (příspěvek k preventivní humánní a veterinární medicíně);
  • expertní stanoviska týkající se prevence a kontroly zoonóz.

Pracoviště ve Valticích disponuje nejmodernějšími přístroji pro molekulární biologii stejně jako moderním zvířetníkem, který splňuje všechny bezpečnostní kritéria platná pro práci s laboratorními zvířaty.

Adresa

Klášterní 2, 691 42 Valtice
tel: +420 519 352 961
mail: rudolf@brno.cas.cz


Lidé

Vedoucí pracoviště

Rudolf Ivo, doc. RNDr., Ph.D., +420 519 352 961, <rudolfbrno.cas.cz>, surveillance zoonóz, emergentní nákazy

Vědečtí pracovníci kmenoví

Hubálek Zdeněk, prof. RNDr., DrSc., +420 519 352 961, <zhubalekbrno.cas.cz>, eko-epidemiologie mikrobiálních nákaz

Šikutová Silvie, Mgr., Ph.D., +420 519 352 961, <sikutovabrno.cas.cz>, ekologie přenašečů nákaz

Vědečtí pracovníci grantoví

Straková Petra, Mgr., Ph.D., <strakova.pcentrum.cz>, zoonotické viry obratlovců

Doktorandi

Betášová Lenka, Ing., +420 519 352 961, <betasovaivb.cz>, molekularni diagnostika patogenů

Diplomanti

Brablcová Adéla, Bc., <436969mail.muni.cz>, výskyt vybraných patogenů hlodavců

Dočkal Patrik, Bc., <424127mail.muni.cz>

Kejíková Romana, Bc., <451048mail.muni.cz>

Vojtíšek Jakub, Bc., <javojmail.muni.cz>, mikrobiologie a molekulární biotechnologie

Techničtí pracovníci

Peško Juraj, +420 519 352 961, <juraj.pesko47gmail.com >, technik, laborant

Ševčíková Ladislava, +420 519 352 961, <sevcikovaivb.cz>, laborantka, administrativní pracovník