Mgr. Zdenka Jurajdová, Ph.D.


Pozice: odborný pracovník
Zaměření: reprodukce ryb
Oddělení: Pracoviště Brno
Telefon: +420 543 422 521
E-mail: valovaivb.cz

Výzkumné směry

  • reprodukce ryb,
  • ekologie juvenilních stádií ryb,
  • ekologie a parazitologie invazních druhů hlaváčovitých ryb.

Vzdělání

  • 1997-2002: magisterské studium - Masarykova univerzita Brno, přírodovědecká fakulta, obor učitelství biologie a chemie pro střední školy. Diplomová práce: Srovnání společenstev 0+ juvenilních ryb dolních úseků řek Moravy a Dyje, (vedoucí P.Jurajda).
  • 2002-2008: Ph.D. studiumm - Masarykova univerzita Brno, přírodovědecká fakulta, obor zoologie. Dizertační práce: Společenstva 0+ juvenilních ryb v různě upravených nížinných tocích, (vedoucí P.Jurajda).

Zaměstnání

  • 2002-2008: Ústav biologie obratlovců AV ČR - odborný VŠ pracovník,
  • 2008-současnost: Ústav biologie obratlovců AV ČR - odborný vědecký asistent.

Publikace

2016

Adámek Z., Konečná J., Podhrázská J., Všetičková L., Jurajdová Z.: Response of small-stream biota to sudden flow pulses following extreme precipitation events, Polish Journal of Environmental Studies 25 (2016) 495-501.

Janáč M., Valová Z., Roche K., Jurajda P.: No effect of round goby Neogobius melanostomus colonisation on young-of-the-year fish density or microhabitat use, Biological Invasions 18 (2016) 2333-2347.


2015

Jurajda P., Adámek Z., Valová Z., Janáč M., Roche K.: Fish community and fisheries management of Brno Reservoir following revitalisation measures, Folia zoologica 64 (2015) 112-122.

Ondračková M., Valová Z., Hudcová I., Michálková V., Šimková A., Borcherding J., Jurajda P.: Temporal effects on host-parasite associations in four naturalized goby species living in sympatry, Hydrobiologia 746 (2015) 233-243.

Valová Z., Konečná M., Janáč M., Jurajda P.: Population and reproductive characteristics of a non-native western tubenose goby (Proterorhinus semilunaris) population unaffected by gobiid competitors, Aquatic Invasions 10 (2015) 57-68.


2014

Valová Z., Janáč M., Švanyga J., Jurajda P.: Structure of 0+ juvenile fish assemblages in the modified upper stretch of the River Elbe, Czech Republic, Czech Journal of Animal Science 59 (2014) 35-44.


2013

Adámek Z., Zahrádková S., Jurajda P., Bernardová I., Jurajdová Z., Janáč M., Němejcová D.: The response of benthic macroinvertebrate and fish assemblages to human impact along the lower stretch of the rivers Morava and Dyje (Danube basin, Czech Republic), Croatian Journal of Fisheries 71 (2013) 93-115.

Janáč M., Šlapanský L., Valová Z., Jurajda P.: Downstream drift of round goby (Neogobius melanostomus) and tubenose goby (Proterorhinus semilunaris) in their non-native area, Ecology of Freshwater Fish 22 (2013) 430-438.

Valová Z., Hudcová H., Roche K., Svobodová J., Bernardová I., Jurajda P.: No relationship found between mercury and lead concentrations in muscle and scales of chub Squalius cephalus L, Environmental Monitoring and Assessment 185 (2013) 3359-3368.


2012

Janáč M., Valová Z., Jurajda P.: Range expansion and habitat preferences of nonnative 0+ tubenose goby (Proterorhinus semilunaris) in two lowland rivers in the Danube basin, Fundamental and Applied Limnology / Archiv für Hydrobiologie 181 (2012) 73-85.

Ondračková M., Valová Z., Kortan J., Vojtek L., Adámek Z.: Consequent effects of the great cormorant (Phalacrocorax carbo sinensis) predation on parasite infection and body condition of common carp (Cyprinus carpio), Parasitology Research 110 (2012) 1487-1493.


2011

Valová Z., Jurajda P.: Vývoj plůdkových společenstev ryb řeky Moravy v oblasti Litovelského Pomoraví, Příroda 30 (2011) 65-76.


2010

Janáč M., Ondračková M., Jurajda P., Valová Z., Reichard M.: Flood duration determines the reproduction success of fish in artificial oxbows in a floodplain of a potamal river, Ecology of Freshwater Fish 19 (2010) 644-655.

Jurajda P., Janáč M., Valová Z., Streck G.: Fish community in the chronically polluted middle Elbe River, Folia zoologica 59 (2010) 157-168.

Jurajda P., Adámek Z., Janáč M., Valová Z.: Longitudinal patterns in fish and macrozoobenthos assemblages reflect degradation of water quality and physical habitat in the Bílina river basin, Czech Journal of Animal Science 55 (2010) 123-136.

Valová Z., Adámek Z.: Ekologické dopady extrémních srážko-odtokových situací v malých povodích - přehled, Bulletin VÚRH Vodňany 46 (2010) 53-61.

Valová Z., Jurajda P., Janáč M., Bernardová I., Hudcová H.: Spatiotemporal trends of heavy metal concentrations in fish of the River Morava (Danube basin), Journal of Environmental Science and Health Part A-Toxic/Hazardous Substances & Environmental Engineering 45 (2010) 1892-1899.