Ing. Lukáš Vetešník, Ph.D.


Pozice: vědecký pracovník kmenový
Zaměření: ekologie ryb
Oddělení: Pracoviště Brno
Telefon: +420 543 422 533
E-mail: vetesnikivb.cz

Výzkumné směry

  • ichtyologie, ekologie, reprodukce ryb,
  • reprodukce a hematologie di- a triploidních jedinců karasa stříbřitého,
  • morfologie hybridů kaprovitých ryb.

Ukončené projekty

Analýza vybraných imunitních a fyziologických parametrů karasa stříbřitého, druhu s různou ploidií a atypickou reprodukční strategií

Evolučně-imunitní a ekologické aspekty parazitace u hybridních a polyploidních kaprovitých ryb (2012-2016)

Genetická, populační a reprodukční variabilita invazní ryby, Carassius

Vzdělání

  • 1996-2001: inženýrské studium - Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, specializace rybářství, diplomová práce: Produkční účinnost krmných směsí s přídavkem sušených výpalků.
  • 2001-2005: Ph.D. studium - Ústav rybářství a hydrobiologie MZLU v Brně a ichtyologické oddělení Ústavu biologie obratlovců v Brně. Práce: Biologické charakteristiky karasa stříbřitého (Carassius auratus) s aspektem různé ploidie v podmínkách České republiky.

Zaměstnání

  • 2001-současnost: Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i., Brno - vědecký pracovník.

Publikace

2017

Krasnovyd V., Vetešník L., Gettová L., Civáňová K., Šimková A.: Patterns of parasite distribution in the hybrids of non-congeneric cyprinid fish species: is asymmetry in parasite infection the result of limited coadaptation?, International Journal for Parasitology 47 (2017) 471-483.


2016

Stierandová S., Vukic J., Vasil'eva E. D., Zogaris S., Shumka S., Halačka K., Vetešník L., Švátora M., Nowak M., Stefanov T., Koščo J., Mendel J.: A multilocus assessment of nuclear and mitochondrial sequence data elucidates phylogenetic relationships among European spirlins (Alburnoides, Cyprinidae), Molecular Phylogenetics and Evolution 94 (2016) 479-491.


2015

Šimková A., Vojtek L., Halačka K., Hyršl P., Vetešník L.: The effect of hybridization on fish physiology, immunity and blood biochemistry: A case study in hybridizing Cyprinus carpio and Carassius gibelio (Cyprinidae), Aquaculture 435 (2015) 381-389.

Šimková A., Hyršl P., Halačka K., Vetešník L.: Physiological and condition-related traits in the gynogenetic-sexual Carassius auratus complex: different investments promoting the coexistence of two reproductive forms?, BMC Evolutionary Biology 15 (2015) 154.


2014

Vítek T., Halačka K., Bartoňová-Marešová E., Vetešník L., Spurný P.: Identification of natural hybrids between Cottus poecilopus, Heckel, 1837, and Cottus gobio, Linnaeus, 1758, at a hybrid zone on the Svratka River (Czech Republic), Journal of Applied Ichthyology 30 (2014) 102-108.


2013

Šimková A., Dávidová M., Papoušek I., Vetešník L.: Does interspecies hybridization affect the host specificity of parasites in cyprinid fish?, Parasites & Vectors 6 (2013) 95.

Šimková A., Košař M., Vetešník L., Vyskočilová M.: MHC genes and parasitism in Carassius gibelio, a diploid-triploid fish species with dual reproduction strategies, BMC Evolutionary Biology 13 (2013) 122.

Vetešník L., Halačka K., Šimková A.: The effect of ploidy and temporal changes in the biochemical profile of gibel carp (Carassius gibelio): a cyprinid fish species with dual reproductive strategies, Fish Physiology and Biochemistry 39 (2013) 171-180.


2012

Baruš V., Šimková A., Prokeš M., Peňáz M., Vetešník L.: Heavy metals in two host-parasite systems: tapeworm vs. fish, Acta veterinaria Brno 81 (2012) 313-317.

Blažek R., Ondračková M., Vošlajerová Bímová B., Vetešník L., Petrášová I., Reichard M.: Fish diversity in the Niokolo Koba National Park, middle Gambia River basin, Senegal, Ichthyological Exploration of Freshwaters 23 (2012) 263-272.

Halačka K., Vítek T., Vetešník L., Spurný P.: Epidermis structure and blood parameter differences between sculpin Cottus gobio and Siberian sculpin Cottus poecilopus from the Morava watershed, Folia zoologica 61 (2012) 9-16.

Mendel J., Papoušek I., Marešová E., Vetešník L., Halačka K., Nowak M., Čížková D.: Permanent Genetic Resources added to Molecular Ecology Resources Database 1 April 2012 – 31 May 2012, Molecular Ecology Resources 12 (2012) 972-974.


2011

Prchalová M., Horký P., Slavík O., Vetešník L., Halačka K.: Fish occurrence in the fishpass on the lowland section of the River Elbe, Czech Republic, with respect to water temperature, water flow and fish size, Folia zoologica 60 (2011) 104-114.


2010

Halačka K., Vetešník L., Papoušek I., Mendel J., Šimková A.: The epidermal structure of Carassius gibelio: a link with ploidy status in spawning and postspawning periods, Journal of Fish Biology 77 (2010) 2171-2179.

Halačka K., Vetešník L., Mendel J., Papoušek I.: Can spawning marks on females of the spined loach (Cobitis sp., Teleostei) be caused by scratches from males during mating?, Folia zoologica 59 (2010) 329-331.

Lusková V., Lusk S., Halačka K., Vetešník L.: Carassius auratus gibelio—the most successful invasive fish in waters of the Czech Republic, Russian Journal of Biological Invasions 1 (2010) 176-180.


2009

Vetešník L., Halačka K., Papoušek I., Mendel J., Šimková A.: The first record of a natural hybrid of the roach Rutilus rutilus and nase Chondrostoma nasus in the Danube River Basin, Czech Republic: morphological, karyological and molecular characteristics, Journal of Fish Biology 74 (2009) 1669-1676.


2008

Bartoňová E., Papoušek I., Lusková V., Koščo J., Lusk S., Halačka K., Švátora M., Vetešník L.: Genetic diversity and taxonomy of Sabanejewia balcanica (Osteichthyes: Cobitidae) in the waters of the Czech Republic and Slovakia, Folia zoologica 57 (2008) 60-70.

Flajšhans M., Rodina M., Halačka K., Vetešník L., Gela D., Lusková V., Lusk S.: Charakteristika spermatu polyploidního karase stříbřitého, Carassius gibelio, Bulletin VÚRH Vodňany 44 (2008) 78-81.

Flajšhans M., Rodina M., Halačka K., Vetešník L., Gela D., Lusková V., Lusk S.: Characteristics of sperm of polyploid Prussian carp Carassius gibelio, Journal of Fish Biology 73 (2008) 323-328.

Mendel J., Lusk S., Vasil'eva E. D., Vasil'ev V. P., Lusková V., Ekmekci F. G., Erk'kan F., Ruchin A., Koščo J., Vetešník L., Halačka K., Šanda R., Pashkov A. N., Reshetnikov S. I.: Molecular phylogeny of the genus Gobio Cuvier, 1816 (Teleostei: Cyprinidae) and its contribution to taxonomy, Molecular Phylogenetics and Evolution 47 (2008) 1061-1075.

Mendel J., Lusk S., Koščo J., Vetešník L., Halačka K., Papoušek I.: Genetic diversity of Misgurnus fossilis populations from the Czech Republic and Slovakia, Folia zoologica 57 (2008) 90-99.

Papoušek I., Vetešník L., Halačka K., Lusková V., Humpl M., Mendel J.: Identification of natural hybrids of gibel carp Carassius auratus gibelio (Bloch) and crucian carp Carassius carassius (L.) from lower Dyje River floodplain (Czech Republic), Journal of Fish Biology 72 (2008) 1230-1235.


2007

Halačka K., Vetešník L., Lusk S., Mendel J., Papoušek I.: The X1X1X2X2/X1X2Y multiple sex chromosome system in the Zingel zingel (Pisces: Perciformes) from the Morava River (Czech Republic), Caryologia 60 (2007) 222-225.

Vetešník L., Papoušek I., Halačka K., Lusková V., Mendel J.: Morphometric and genetic analysis of the Carassius auratus complex from an artificial wetland in Morava River floodplain, Czech Republic, Fisheries Science 73 (2007) 817-822.