Mgr. Miroslava Barančeková Ph.D.

Pozice vědecký pracovník grantový
Zaměření genetika a ekologie volně žijících zvířat
Pracoviště Pracoviště Brno

+420 543 422 543

Probíhající projekty

 • Hledáme kočku, pozor, divokou! (2020–2021)

Účast v dalších projektech

 • 2000-2004 Optimalizace hospodaření s populacemi velkých savců; GA AV ČR, S6093003
 • 2006-2010 Centrum pro výzkum biodiverzity; MŠMT, LC06073
 • 2007-2011 Drobní savci: významný faktor v procesu obnovy lesních porostů; NAZV (72075)
 • 2009-2012 Genetická struktura populací jelena siky v České republice; GAČR 524/09/1569
 • 2010-2014 Monitoring velkých savců v EVL Beskydy, AOPK ČR (9028766)
 • 2015-2016 Plán péče pro rysa ostrovida, vlka obecného a medvěda hnědého v ČR, MŽP, fondy EHP 2009-2014, MGSII-40
 • 2018-2019 Koordinácia ochrany, monitoringu a manažmentu západokarpatskej populácie vlka dravého a rysa ostrovida na česko-slovenskom pomedzí, projekt 304021D016, INTERREG V-A SK-CZ

Vzdělaní

 • 2001-2005 – Doktorské štúdium na Katedře zoologie a ekologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy Univerzity v Brně
 • 1996-2001 – Magisterské štúdium na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, špecializácia zoológia
 • 1992-1996 – Gymnázium Viliama Paulinyho-Tótha v Martine, SR

Zaměstanání a praxe

 • 2005-2016, 2018-současnost– Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. (vedecký pracovník grantový)
 • 2017-současnost – Ústav infekčních chorob a mikrobiologie VFU Brno (vedecký pracovník grantový)

Odborné zkušenosti

 • molekulárne-genetické metódy – odber vzoriek, izolácia a purifikácia DNA (tkanivá, krv, trus, chlpy, sliny, moč, muzeálne vzorky), mtDNA, mikrosatelity (multiplex PCR, fragmentačná analýza), rtPCR, klonovanie, hodnotenie dát
 • virológia – ELISA, PEPSCAN, rtPCR diagnostika
 • proteomika – syntéza a purifikácia proteínov, FPLC
 • bunkové kultúry – skúsenosti s kultúrami Sf9 a E. coli
 • práca v teréne – zber neinvazívnych genetických vzoriek, monitoring, zber dát na projekty
 • aktívna účasť na národných a medzinárodných konferenciách doma a v zahraničí
 • Vysvedčenie o skúške podľa § 17 zákona č.. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání (Evid. číslo: V/2/2006/02), Ústřední komise pro ochranu zvířat, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, 2.6.2006
 • vodičský preukaz skupina B

Publikace

2018

2017

2016

2015

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2004

2003