Žáby skřehotají a čolci klikají

I po 250 letech od svého vědeckého popisu dokázali čolci překvapit!

Zatímco skřehotání či kvákání žab je všeobecně známým hlasovým projevem, nelze totéž říci o zvucích vydávaných ocasatými obojživelníky, kam patří čolci a mloci. Doposud byly u těchto obojživelníků zaznamenány jen zvuky jako občasné zasyčení, zamlaskání nebo zapištění vydávané zvířaty na souši při ohrožení, během přijímání potravy, páření či potyčkách s ostatními jedinci. Zvuková produkce mloků a čolků byla zjištěna i pod vodou, ale dosud pouze u čtyř amerických druhů.

Vědci z Ústavu biologie obratlovců AV ČR jako první zaznamenali a popsali zvukové projevy pod vodou u dvou evropských druhů čolků – čolka horského (Ichthyosaura alpestris) a čolka obecného (Lissotriton vulgaris).

Podvodní zvuky zaznamenané českými vědci u čolka horského a čolka obecného lze nejlépe popsat jako klikání s nejčastějšími frekvencemi v rozsahu 7 – 8 kHz a 14 – 17 kHz (lidské ucho je schopno zaznamenávat zvuky v rozsahu 16 Hz – 20 kHz). Práce se však netýká pouze popisu vlastního hlasového projevu. Zabývá se doposud neprozkoumanou vnitro- a mezidruhovou proměnlivostí, což je nezbytná informace k zjištění, zda by se toto klikání mohlo uplatnit při rozmnožování či rozlišení jednoho druhu od druhého.

Výsledky studie ukázaly překvapivou podobnost čolčího klikání jak mezi druhy, tak mezi samci a samicemi. Naopak individuální rozdíly ve vyluzovaných zvucích vysvětlily u studovaných zvukových parametrů 40 až 50% jejich celkové proměnlivosti. Pokud jsou čolci schopni tyto individuální zvukové rozdíly zaznamenat, mohou být schopni rozlišit ve tmě jiné jedince a to bez ohledu na pohlaví a druhovou příslušnost. To jim může poskytnout informace o počtu jiných čolků v daném okolí, čímž mohou snížit vzájemnou konkurenci např. o potravu či prostor. Další velmi zajímavou možností je, že zvuky vydávané při vysokých frekvencích by mohli čolkům sloužit k echolokaci, tj. umožnit jim orientaci v prostoru, podobně jako u některých ptáků a savců.

Studie českých vědců významně přispěla k dosud málo prozkoumanému fenoménu, jakým hlasové projevy ocasatých obojživelníků bezesporu jsou. Nicméně, bude zapotřebí provést ještě mnoho experimentálních a srovnávacích studií, aby se zjistilo např. to, jak čolci zvuk vlastně vytvářejí, jaké jsou jejich sluchové schopnosti a také to, jaké jsou ekologické a evolučních důsledky jejich podvodních zvukových projevů. Jak ukázala studie, i po mnoholetém výzkumu čolků stále ještě neznáme ani základní informace z jejich biologie. Doufejme však, že ve smutné éře celosvětového úbytku obojživelníků, budou mít vědci dostatek času odhalit tajemství „čolčího klikání“.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email